نامه مادر باقر محمدی سرواله به کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

نامه مادر باقر محمدی سرواله به کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

بطور یقین همه بچه هایی که در سازمان اسیر و گرفتار هستند با این جابجایی مخالف هستند و ۳۰ سال اسارت در اشرف عراق را تجربه کرده اند .و گفته می شود که رهبران سازمان تمام تلفن های همراه را از بچه ها گرفته اند تا نتوانند با...

ادامه مطلب ...