نوشته هایی با برچسب "نجات یافتگان"

نجات یافتگان در تلویزیون آلبانی

نجات یافتگان در تلویزیون آلبانی

یک عضو دیگر احسان بیدی می گوید که مجاهدین خلق اطلاعات ایران را به عراق و عربستان سعودی وقتی عراق تحت رهبری صدام حسین بود می دادند. او تشکیل خانواده نداده است چرا که در سازمان این کار ممنوع است. او خود را قربانی سازمان...

ادامه مطلب ...
پاسخی به اراجیف مسخره فرقه رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان

پاسخی به اراجیف مسخره فرقه رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان

میزان سوختن فرقه از رهایی دوتن از جدا شدگان به حدی است که در تلاش است تا به هر نحوی  که شده با تف چسبان کردن به اطلاعات ایران خود را بری وپاک از هر گناهی نشان بدهد. غافل از اینکه افتاب برای همیشه پشت ابر پنهان نمیماند...

ادامه مطلب ...
جاسوسی علیه نجات یافتگان در آلبانی

جاسوسی علیه نجات یافتگان در آلبانی

این زن البته خودش در درون مناسبات بود ولی برادرش در خارج مناسبات قرار داشت و این دو روزانه و در محلهایی که از قبل مشخص شده بود به بهانه دیدار خانوادگی اقدام به رد و بدل کردن اخبار جداشگان می کردند. به گزارش روزنه...

ادامه مطلب ...