نامه ی خواهر چشم انتظار سرخوش (سیروس) ساعدی

نامه ی خواهر چشم انتظار سرخوش (سیروس) ساعدی

دلم برایت پر میزند وامیدواریم که درآلبانی بمانی ولی اگر جای دیگر ببرند ما دیگر نمی توانیم جواب ضجّه های مادرت را بدهیم . بنام خدا به گزارش روزنه رهایی : برادر عزیزم این چندمین نامه ایست که برایت می نویسم ولی...

ادامه مطلب ...