چگونه فرقه رجوی در دفتر و خانه آقای رضا پهلوی نفوذ کرد

چگونه فرقه رجوی در دفتر و خانه آقای رضا پهلوی نفوذ کرد

دکتر مسعود انصاری به من گفت که این جوان از علاقمندان کتاب های وی می باشد و دو بار در رستوران با این خانم و آن مرد جوان شام خورده است البته دکتر انصاری نمی دانست منظور من از این تحقیق چه می باشد. به گزارش روزنه...

ادامه مطلب ...