استارت سرکوب و تهدیدات اسیران اشرف سه در آلبانی

استارت سرکوب و تهدیدات اسیران اشرف سه در آلبانی

از آنجایی که فرقه رجوی کینه عمیقی به اسیران ناراضی دارد برای انتقام  وساکت کردن آن‌ها دست به کار شده و طرحهایی که این مدت مریم ودیگر سران فرقه روی آن کار میکردنند را به اجرا گذاشت وبه همه فرماندهان دست باز داده که...

ادامه مطلب ...