نوشته هایی با برچسب "احمد و امین تلاوتی"

برادرانم ناخواسته گرفتار مشتی وطن فروش به اسم مجاهدین شدند

برادرانم ناخواسته گرفتار مشتی وطن فروش به اسم مجاهدین شدند

برادرانم قریب ۱۵ سال است که ناخواسته گرفتارمشتی وطن فروش به اسم مجاهدین خلق شدند وخبرهای موثق داریم که برادرانم درپی خلاصی از چنگال ددمنشانه رجویها هستند و فقط کافی است که من بتوانم ولو یک دیدار چند دقیقه ای با آنان...

ادامه مطلب ...
دیدار با خانواده احمد و امین تلاوتی، دو برادر اسیر فرقه رجوی در کمپ آلبانی

دیدار با خانواده احمد و امین تلاوتی، دو برادر اسیر فرقه رجوی در کمپ آلبانی

احمد و امین تلاوتی دو گروگان نگون بخت ازیک خانواده دردمند و زحمتکش گیلک هستند که سالیان پیشتر با دوز و دغل بواسطه سوادگران مرگ و نیستی فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین که اخیرا سالگرد بنیاد وبنیان خانه خراب کن...

ادامه مطلب ...