عناوین خبری

این سازمان مجاهدین است یا شعبۀ وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی؟؟!!

این سازمان مجاهدین است یا شعبۀ وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی؟؟!!

در حالیکه این افراد جرمی جز حد اقل تلاش برای احقاق حق انسانی شان جهت به دست آوردن تلفن و ارتباط با دوستان جدا شده شان و یا با افراد خانواده شان در ایران در داخل تشکیلات رجوی مرتکب نشده اند و بعد هم که با فحش و فحاشی و...

ادامه مطلب
پاسخی به اراجیف مسخره فرقه رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان

پاسخی به اراجیف مسخره فرقه رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان

میزان سوختن فرقه از رهایی دوتن از جدا شدگان به حدی است که در تلاش است تا به هر نحوی  که شده با تف چسبان کردن به اطلاعات ایران خود را بری وپاک از هر گناهی نشان بدهد. غافل از اینکه افتاب برای همیشه پشت ابر پنهان نمیماند...

ادامه مطلب
چگونه از عراق به عنوان «داخل ایران» برای «همیاری» مجاهدین! زنگ می زدیم؟؟!

چگونه از عراق به عنوان «داخل ایران» برای «همیاری» مجاهدین! زنگ می زدیم؟؟!

این که فرقه می گوید هواداران به ما کمک می کنند!! در حالی است که اکثر هوادارانش پناهنده و نیازمند پول هستند و فرقه هم بطور ماهانه به همه آنها کمک مالی می کند! حالا بفرمایید اینها از کجا پول بیاورند که به «سازمان...

ادامه مطلب
آقای محمد رزاقی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

آقای محمد رزاقی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می...

ادامه مطلب
علیرضا حسینی : مناسبات و تشکیلات فرقه رجوی وآنچه بر من گذشت

علیرضا حسینی : مناسبات و تشکیلات فرقه رجوی وآنچه بر من گذشت

دربدو ورودم به مناسبات و تشکیلات فرقه رجوی هیچ چیز نمی دانستم ولی یک موضوع که در جلسات و آموزش های دوران پذیرش ذهنم را مشغول کرده بود .بحثی بنام جامعه بی طبقه توحیدی بود.واقعا نمی دانستم این چه مدل جامعه ای هست و فرقه...

ادامه مطلب
اعلام جدایی علیرضا حسینی از مجاهدین خلق

اعلام جدایی علیرضا حسینی از مجاهدین خلق

فرقۀ رجوی با مغز شویی اعضاء،پدر و مادر و خواهر و برادر را بعنوان دشمن در اذهان ما کرده بود طوریکه ما را مجبور می کردند که با هر نوع وسیلۀ قابل پرتابی به سمت خانواده هایی که در پشت سیم های خاردار و در گرما و سرمای عراق...

ادامه مطلب
آن سینگلتون : مجاهدین خلق جوانان آلبانیایی راعضوگیری می کنند

آن سینگلتون : مجاهدین خلق جوانان آلبانیایی راعضوگیری می کنند

آن سینگلتون، که به عنوان یک فعال حقوق بشر معرفی شده و از گروه مجاهدین خلق جدا شده است، در یک مصاحبه با اورا نیوز گفت این گروه تروریستی به شدت برای آلبانی خطرناک است. سینگلتون گفت که مجاهدین خلق جوانان آلبانیایی را عضو...

ادامه مطلب