عناوین خبری

چرا سازمان مجاهدین مدعی است اعضایش از درون تشکیلات با وزارت اطلاعات در تماسند؟

چرا سازمان مجاهدین مدعی است اعضایش از درون تشکیلات با وزارت اطلاعات در تماسند؟

 رجوی از اول شعبۀ وزارت اطلاعات در عراق باز کرده بود و بعد هم در آلبانی به فعالیتهای اطلاعاتی اش ادامه داده است!! به گزارش روزنه رهایی : سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که با موج روز افزون جدایی و خروج اعضایش در...

ادامه مطلب
سعدالله سیفی : زندان های مخفی فرقه رجوی

سعدالله سیفی : زندان های مخفی فرقه رجوی

میدانم که فرقه به من بعد از این افشاگری ها مارک های مختلفی میزند. ولی باشد روزی بالاخره مردم خواهند فهمید که ما درست می گفتیم یا فرقه رجوی. همین الان هم مردم با ماهیت این فرقه آشنا هستند. به گزارش روزنه رهایی : من...

ادامه مطلب
احسان بیدی: چرا مسعود رجوی زنده است

احسان بیدی: چرا مسعود رجوی زنده است

مسعودرجوی طبق گفته ها و اسناد معتبر با منابع گوناگون یک خودفروخته بود و در زندانهای زمان شاه روشن شد که با چه کسانی همکاری کرده بوده است. به گزارش روزنه رهایی : علت طرح این  موضوع در رسانه ها به عملکرد...

ادامه مطلب
هشدار در خصوص جابجایی فرقه رجوی به محلی دور افتاده در آلبانی!

هشدار در خصوص جابجایی فرقه رجوی به محلی دور افتاده در آلبانی!

فرقه رجوی ارتباط اعضا با دنیای آزاد را بر نمی تابد چون دیگر نمی تواند مدام دروغ به خوردشان بدهد. آنان باید در قطع ارتباط کامل با دنیای بیرون خصوصا خانواده ها باشند تا دروغ های فرقه را باور کنند. اگر افراد با حقايق جهان...

ادامه مطلب
این سازمان مجاهدین است یا شعبۀ وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی؟؟!!

این سازمان مجاهدین است یا شعبۀ وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی؟؟!!

در حالیکه این افراد جرمی جز حد اقل تلاش برای احقاق حق انسانی شان جهت به دست آوردن تلفن و ارتباط با دوستان جدا شده شان و یا با افراد خانواده شان در ایران در داخل تشکیلات رجوی مرتکب نشده اند و بعد هم که با فحش و فحاشی و...

ادامه مطلب
پاسخی به اراجیف مسخره فرقه رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان

پاسخی به اراجیف مسخره فرقه رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان

میزان سوختن فرقه از رهایی دوتن از جدا شدگان به حدی است که در تلاش است تا به هر نحوی  که شده با تف چسبان کردن به اطلاعات ایران خود را بری وپاک از هر گناهی نشان بدهد. غافل از اینکه افتاب برای همیشه پشت ابر پنهان نمیماند...

ادامه مطلب