آرشیو "ویدیو"

مصاحبه تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی

مصاحبه تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی

شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می...

ادامه مطلب ...
جلسه تحلیلی انجمن زنان و افشای مواضع خائنانه فرقه رجوی

جلسه تحلیلی انجمن زنان و افشای مواضع خائنانه فرقه رجوی

این جلسه با شرکت و حضور خانم ها بتول سلطانی، حمیرا محمدنژاد و خانم زهرا معینی برگزار شد و پیرامون آخرین وضعیت فرقه رجوی روی دو موضوع زیر بحث و تبادل نظر انجام شد. به گزارش روزنه رهایی : موضوع اصلی اینکه آیا دولت...

ادامه مطلب ...
آقایان عیسی آزاده و علی (وحید) محمدی مهمانان این هفته تلویزیون مردم

آقایان عیسی آزاده و علی (وحید) محمدی مهمانان این هفته تلویزیون مردم

شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می...

ادامه مطلب ...
مصاحبۀ حسین نژاد در مورد سالگرد انقلاب و مسائل روز در رابطه با فرقۀ رجوی

مصاحبۀ حسین نژاد در مورد سالگرد انقلاب و مسائل روز در رابطه با فرقۀ رجوی

بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه ازطریق تلفن و یا ایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرامطرح کردند. به گزارش روزنه رهایی : روزجمعه ۱۰ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ ظهر...

ادامه مطلب ...
مصاحبه “محمد رزاقی” عضو نجات یافته فرقه رجوی با شبکه مردم تی وی + ویدیو

مصاحبه “محمد رزاقی” عضو نجات یافته فرقه رجوی با شبکه مردم تی وی + ویدیو

شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می...

ادامه مطلب ...
آقایان عیسی آزاده و علی (وحید) محمدی مهمانان این هفته تلویزیون مردم

آقایان عیسی آزاده و علی (وحید) محمدی مهمانان این هفته تلویزیون مردم

شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می...

ادامه مطلب ...
آقای قربانعلی حسین نژاد مهمان این هفته تلویزیون مردم

آقای قربانعلی حسین نژاد مهمان این هفته تلویزیون مردم

شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می...

ادامه مطلب ...
خانم بتول سلطانی مهمان این هفته تلویزیون مردم

خانم بتول سلطانی مهمان این هفته تلویزیون مردم

شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می...

ادامه مطلب ...
پیام تصویری قربانعلی حسین نژاد جدا شده از فرقۀ رجوی به بقایای اسرای فرقه در آلبانی

پیام تصویری قربانعلی حسین نژاد جدا شده از فرقۀ رجوی به بقایای اسرای فرقه در آلبانی

پیام آقای قربانعلی حسین نژاد عضو و مسئول سابق در ستاد سیاسی و بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق و مترجم ارشد جدا شدۀ رهبری سازمان در عراق و فرانسه خطاب به دوستان و برادران و خواهران اسیر ذهنی باقی مانده در تشکیلات...

ادامه مطلب ...
میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان پیرامون „تهاجم سیاسی“ شعارجدید فرقه مجاهدین

میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان پیرامون „تهاجم سیاسی“ شعارجدید فرقه مجاهدین

روز یکشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ تعدادی از کارشناسان برجسته امور فرقه مجاهدین از آلمان در محل دفترکانون آوا گردهم آمده ودرباره „تهاجم سیاسی“ شعار جدید فرقه مجاهدین که اخیرا از زبان مریم رجوی بیان شده است، به بحث و...

ادامه مطلب ...