آرشیو "منصور نظری"

فرقه رجوی در آلبانی در اخرین ایستگاه فروپاشی

فرقه رجوی در آلبانی در اخرین ایستگاه فروپاشی

داستان جدائی همچنان ادامه دارد و خواهد داشت و تا اخرین نفرات فرقه پیش خواهد رفت و فرقه رجوی را از ان گریزی نیست و قطعا البانی اخرین ایستگاه برای فرقه رجویست و با شناختی که از فرقه رجوی داریم میدانیم که بخش اعظم نیروهای...

ادامه مطلب ...
منصور نظری : معنا و مفهوم دوهزار جدا شده تا به امروز از فرقه رجوی چیست ؟

منصور نظری : معنا و مفهوم دوهزار جدا شده تا به امروز از فرقه رجوی چیست ؟

رجوی و باند تبهکار فرقه همیشه از ریزش وحشت داشته و دارند چرا که این جداشدگان هستند که خوب میتواند ماهیت کثیف این شارلاطانها را نشان دهند شارلاطانهائی که دستشان تا مرفق به جرم و جنایت اغشته است هنوز اثار بسیاری از این...

ادامه مطلب ...
ریزش در فرقه رجوی. قربانیان همچنان بدنبال روزنه ای برای گریز

ریزش در فرقه رجوی. قربانیان همچنان بدنبال روزنه ای برای گریز

خوشبختانه قربانیان فرقه رجوی هر روز که میگذرد حقیقت واقعی این فرقه را بیشتر درک میکنند خصوصا اینکه دیگر در البانی دیکتاتوری مانند صدام حسین نیست که ابوغریب داشته باشد و رجوی بتواند قربانیان را با تهدید دو سال ...

ادامه مطلب ...
سرگرم کردن قربانیان در فرقه رجوی به هر بهانه ای

سرگرم کردن قربانیان در فرقه رجوی به هر بهانه ای

این فرقه سالیان سال است که به یک باند مافیا تبدیل شده است و دیگر هیچ نشانی از یک نیروی اجتماعی سیاسی در ان دیده نمیشود باند مافیائی که ظاهر اراسته ای دارد کراوات میزنند و ادا اطوار دمکراسی منشی از خودشان در می اورند...

ادامه مطلب ...
منصور نظری : آلبانی خط پایانی بر دروغ وفریب فرقه رجوی

منصور نظری : آلبانی خط پایانی بر دروغ وفریب فرقه رجوی

در طی سه دهه گذشته فرقه رجوی با تئوری های مسعود رجوی سر از ناکجااباد دراورد ناکجاابادی که امروز نامش البانیست این فرقه بدلیل ماهیتش هرگز نمیتوانست و نمی تواند یک سازمان یا یک حزب سیاسی باشد چرا که یک سازمان سیاسی و یا یک...

ادامه مطلب ...
چرا فرقه رجوی جمعبندی ۳۵ سال حضور در عراق را بیرون نمی دهد

چرا فرقه رجوی جمعبندی ۳۵ سال حضور در عراق را بیرون نمی دهد

بالاخره پس از ۳۵ سال فراز و نشیب ورود سازمان مجاهدین به عراق اخرین نیروهای باقیمانده سرافکنده خاک عراق را ترک کردند کاری که از همان ابتدا بیراهه بود و مسعود رجوی بعنوان تئوریسین این داستان تلخ انرا رقم زده بود . به...

ادامه مطلب ...
منصور نظری : فرقه رجوی روح سرگردان و پدیده متناقض

منصور نظری : فرقه رجوی روح سرگردان و پدیده متناقض

از زمان تاسیس سازمان مجاهدین تا به امروز این سازمان آبستن حوادث متعددی بوده است از جریان مارکسیستی که در درون سازمان مجاهدین شکل گرفت تا کشتن نزدیک ترین یاران درون این سازمان همچون مجید شریف واقفی و صمدیه لباف و…...

ادامه مطلب ...