آرشیو "قربانیان فرقه رجوی"

نامه وارده از منصور شعبانی عضو جداشده از فرقه بدنام رجوی

نامه وارده از منصور شعبانی عضو جداشده از فرقه بدنام رجوی

دوستان عزیزبدانید که هرکجای جهان باشید مشکلات خاص خودش را دارد حتی امریکا یا اروپا ولی به تجربه من ؛ هیچ کجای جهان وطن خودمان وکانون خانواده خودمان نمیشود. من بمجرد بازیابی یک زندگی شرافتمندانه بارها افسوس خوردم...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رجوی – مرضیه علی احمدی قربانی دستورات مرگ رجوی

قربانیان فرقه رجوی – مرضیه علی احمدی قربانی دستورات مرگ رجوی

خروج از سازمان خبری نیست و مساوی با مرگ است وبه همین دلیل تنها می تواند قرصش را بشکند و بخورد و اینطوری خلاص شود! به گزارش روزنه رهایی : بدنبال قوانین خود ساخته فرقه رجوی ،  بطور خاص  مردان و زنان رده بالای...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رجوی – ماجرای قتل مهری موسوی از اعضای شورای رهبری فرقه رجوی

قربانیان فرقه رجوی – ماجرای قتل مهری موسوی از اعضای شورای رهبری فرقه رجوی

خانم مهری موسوی از اعضای شورای رهبری  فرقه رجوی یکی دیگر از قربانیان است که به قتل رسید. او فارغ التحصیل از دانشگاه های  آمریکا و چند سالی  هم ساکن و عضو تشکیلات انجمن های خارج کشور بود. مهری موسوی  پس از سالیان، شناخت...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رجوی – ماجرای به قتل رساندن مینو فتحعلی

قربانیان فرقه رجوی – ماجرای به قتل رساندن مینو فتحعلی

در سال ۱۳۸۰ خانم دیگری از اعضای شورای رهبری  بنام مینو فتحعلی  بدلیل فشارهای زیادی که در تشکیلات به وی می آوردند در یک اقدام شجاعانه و با طراحی و  با  درخواست کمک از  یکی از همکارانش   اقدام به  فرار نمود. به گزارش...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رحوی – نقشه شوم قتل کمال حیدری از اعضای ناراضی فرقه رجوی

قربانیان فرقه رحوی – نقشه شوم قتل کمال حیدری از اعضای ناراضی فرقه رجوی

کمال حیدری به همراه همسرش مرجان ملک صید آبادی از کشورهای اسکاندیناوی عضو گیری شده  و به کمپ اشرف برای یک دوره شش ماهه آموزش های نظامی فرستاده شده بودند. به گزارش روزنه رهایی : البته هر کس را به هرطریق و هر بهانه اعم از...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رجوی – ماجرای خودکشی مشکوک زهرا فیض بخش

قربانیان فرقه رجوی – ماجرای خودکشی مشکوک زهرا فیض بخش

روابط  زنان  شورای رهبری در  شکل فرمانده و تحت مسئول پس ازگسترش  اعضای  شورای رهبری یعنی حدودا" از سال ۷۶به بعد و مخصوصا" از هنگامی که مسئولیت آنان به عهده مهوش سپهری معروف به نسرین (مسئول اول وقت سازمان) قرار داده شد با...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رجوی – ماجرای قتل دردناک  آلان محمدی در سن ۱۶ سالگی با شلیک گلوله به مغزش

قربانیان فرقه رجوی – ماجرای قتل دردناک آلان محمدی در سن ۱۶ سالگی با شلیک گلوله به مغزش

با حقه و فریب  برخی از همین کودکان را ازخارج کشور به کمپ اشرف بردند تعدادی از آنان از همان بدو ورود  متوجه  محدودیت های خفقان آور تشکیلات شده و تحمل فضای موجود را نداشتند و در رنج و عذاب بسیار بودند. به گزارش روزنه رهایی...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رجوی / افشای ماجرا خودسوزی فرمان شفابین از اعضای ناراضی فرقه رجوی

قربانیان فرقه رجوی / افشای ماجرا خودسوزی فرمان شفابین از اعضای ناراضی فرقه رجوی

فرمان شفابین  در سال ۱۳۷۶ از  شهر  رمادی  عراق به سازمان مجاهدین پیوسته بود. بسیاری از خانواده های ایرانی که در شهر رمادی بسر می بردند وضعیت اقتصادی مناسبی نداشتند و سازمان برای جلب حمایت آنها  از این وضعیت استفاده کرده...

ادامه مطلب ...
قربانیان فرقه رجوی / ماجرای خودکشی کریم پدرام از اعضای ناراضی در فرقه رجوی

قربانیان فرقه رجوی / ماجرای خودکشی کریم پدرام از اعضای ناراضی در فرقه رجوی

درسال ۱۳۷۹ یکی دیگر از اعضای ناراضی  بنام کریم پدرام یکی دیگر از ناراضیان  به دلیل  اینکه راهی برای خروج از فرقه دیکتاتوری رجوی نداشت با سلاح اقدام به خودکشی نمود. تا خود  را از  آن وضعیت رقت بار جدید که اجازه خروج به کسی...

ادامه مطلب ...
  • صفحه ی 1 از 2
  • 1
  • 2
  • <