آرشیو "تحولات آلبانی"

زمین گیر شدن مریم رجوی در آلبانی

زمین گیر شدن مریم رجوی در آلبانی

به قرار اطلاعات بدست آمده از درون تشکیلات فرقه رجوی در آلبانی، موج نارضایتی و مسئله داری آنچنان در میان اعضا شدید است که یکی از مسئولین اعزامی از پاریس ابراز داشته است که آتش باری مسئله دارها در مقرات مجاهدین خلق در...

ادامه مطلب ...
اعمال فشار مستمر فرقه رجوی بر جداشدگان کمپ اشرف ۳ در تیرانا

اعمال فشار مستمر فرقه رجوی بر جداشدگان کمپ اشرف ۳ در تیرانا

روز گذشته فرقه رجوی در آلبانی به سه تن از جداشدگان در تیرانا اعلام نمود که دیگر حق پناهندگی آنان را نخواهد پرداخت چرا که مزدور رژیم ایران شده اند. دلیل این امر را هم ارتباط آنان با خانواده های خود در ایران ذکر کرده و...

ادامه مطلب ...
دعوت مریم رجوی از مک کین و خشم اعضا

دعوت مریم رجوی از مک کین و خشم اعضا

خبر دعوت مریم رجوی از سناتور رسوا و جنگ طلب آمریکائی یعنی جان مک کین برای سفر به آلبانی را حتما دیده و عکس های مراسمی که به افتخار حضور او در تیرانا ترتیب داده شده بود را مشاهده کرده اید که فرقه رجوی با چه افتخاری...

ادامه مطلب ...
حربه ای به نام مستمری پناهندگی

حربه ای به نام مستمری پناهندگی

مطلب حاضر توسط یکی از جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی مدت ها قبل نوشته شده و به مسئولین بنیاد خانواده سحر تحویل گردیده است که ضمن پوزش از بابت تأخیر، با قدری ویراستاری در زیر نقل می شود. ما برای پرهیز از بروز هرگونه مشکل،...

ادامه مطلب ...
خبرهای داغ از کمپ آلبانی/ اغتشاش و بهم زدن نشست مریم رجوی در آلبانی

خبرهای داغ از کمپ آلبانی/ اغتشاش و بهم زدن نشست مریم رجوی در آلبانی

اعتراضات درشرایطی صورت میگیرد که از مدتها پیش بدنبال ایجاد تنش و زاویه دارشدن اعضا که بدنبال اخراج از عراق واستقراردرآلبانی شروع شده است مریم رجوی سفریکماهه به کشور آلبانی وبرگزاری نشست های لایه ای را دردستور...

ادامه مطلب ...
تیتر روزنامه های آلبانی: رسواگر خیانت رجوی ها به ایران و ایرانی

تیتر روزنامه های آلبانی: رسواگر خیانت رجوی ها به ایران و ایرانی

هر ایرانی باید با دیدن این تیتر در مطبوعات آلبانی که یک کشور بسیار کوچک و فقیر و غیر قابل مقایسه با ایران از لحاظ جمعیت و وسعت و ثروت است غیرتش به جوش بیاید و این را مایۀ شرم و ننگ فرقۀ رجوی بداند که این چنین به نام و...

ادامه مطلب ...
آخرین خبرها از کمپ آلبانی مجاهدین خلق

آخرین خبرها از کمپ آلبانی مجاهدین خلق

 این روزها البانی خبرهای را از درون خودش بیرون میدهد که باور کردن انها مشکل اشت منکه خودم باور نکردم ولی چیزهایی را که از سایتها دیده ام مقداری شک کردم وباورم شد این را بر اساس چیزهایی که قبلا بوده ودیدم میگویم که...

ادامه مطلب ...
سرگرم کردن قربانیان در فرقه رجوی به هر بهانه ای

سرگرم کردن قربانیان در فرقه رجوی به هر بهانه ای

این فرقه سالیان سال است که به یک باند مافیا تبدیل شده است و دیگر هیچ نشانی از یک نیروی اجتماعی سیاسی در ان دیده نمیشود باند مافیائی که ظاهر اراسته ای دارد کراوات میزنند و ادا اطوار دمکراسی منشی از خودشان در می اورند...

ادامه مطلب ...