آرشیو "خانواده"

استمداد خانواده براتعلی ریگی از کمیساریای پناهندگی

استمداد خانواده براتعلی ریگی از کمیساریای پناهندگی

براتعلی ریگی که یکی از اسرای پیوستی بوده و نزدیک به سه دهه گرفتار فرقه شوم رجوی بوده نیز یکی از همین نمونه هاست که سران فرقه رجوی از او بعنوان سپری برای مقابله با خانواده مورد سوءاستفاده قرار میدهند و او را در مقابل...

ادامه مطلب ...
نامه خانم حبیبی به دخترش پروانه ربیعی در آلبانی

نامه خانم حبیبی به دخترش پروانه ربیعی در آلبانی

از زمانی که به آلبانی رفتی منتظر یک تماس تلفنی از طرف شما هستم زمانی که به آلبانی رفتی خوشحال شدم و می گفتم عراق امکان تماس نبود ولی آلبانی امکان تماس است و حتما پروانه با من تماس می گیرد راهی که برای خودت انتخاب کردی...

ادامه مطلب ...
نامه خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی به رئیس جمهور آلبانی

نامه خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی به رئیس جمهور آلبانی

رهبران این سازمان همچنین در درون مقرهای خود اقدام به بکارگیری متعدد مغزشویی وکنترل روح و روان اعضا نموده واعضای معترض را درکیوسک های انفرادی برای ماهها به اسارت می گیرند تا قدرت تصمیم گیری را از آنها سلب نمایند...

ادامه مطلب ...
دیدار صمیمانه با مادر حمید محمد آتابای اسیر در فرقه رجوی

دیدار صمیمانه با مادر حمید محمد آتابای اسیر در فرقه رجوی

مادر حمید محمد که دیگر پاهایش توان راه رفتن ندارد ادامه میدهد که پسرم را با هزار بدبختی و نداری بزرگ کرده ام تا عصای دستم شود ولی در این آخر عمری برای دیدنش لحظه شماری میکنم که حداقل بتوانم قبل از مردنم او را ببینم ،...

ادامه مطلب ...
جدائی تا کی؟! این عکس تنها یادگاری من است! / دیدار با مادر و خواهر رضا مرادی نسب از اسرای فرقه رجوی

جدائی تا کی؟! این عکس تنها یادگاری من است! / دیدار با مادر و خواهر رضا مرادی نسب از اسرای فرقه رجوی

مادر رضا مرادی نسب می گفت سالها به این عکس نگاه کردم و دل خودم را آرام نموده ام این تنها یادگاری هست که از رضا دارم . به گزارش روزنه رهایی : این مادر و خانواده چنان بغض کرده بودند که دل آدم از این صحنه بدرد می آمد. وی...

ادامه مطلب ...
رو سیاهی به رجوی می ماند

رو سیاهی به رجوی می ماند

من سی و اندی سال است صدای پسرم را نشنیده ام و روزی نیست به او فکر نکنم این قبیل کارها برای گرفتن تعهد های اجباری کار جدیدی نیست و سالیان است رجوی این اعمال را دنبال می کند به گزارش روزنه رهایی : از جانب دفتر انجمن...

ادامه مطلب ...
دیدار با غریب ناصری کریموند برادر یاری ناصری کریموند اسیر در فرقه رجوی

دیدار با غریب ناصری کریموند برادر یاری ناصری کریموند اسیر در فرقه رجوی

روز یکشنبه مورخه ۲مهرماه آقای غریب ناصری دردفترانجمن نجات شعبه خوزستان حاضر و با اعضای این دفتردیداری گرم و صمیمانه داشت . درابتدای این دیداراعضای انجمن ضمن خوش آمد گویی به آقای کریموند گزارش مختصری در رابطه با...

ادامه مطلب ...
دیدار صمیمانه از خانواده هادی آلفته از اعضای گرفتار در فرقه رجوی

دیدار صمیمانه از خانواده هادی آلفته از اعضای گرفتار در فرقه رجوی

دربدو دیدار ازنگاه صمیمانه ومهربانانه این خانواده برخوردار شدیم وشرمنده ازمهرومحبت وپذیرایی شان دست به آسمان دعا کردیم که انشاءالله سببی فراهم شود که درچشم اندازی نه چندان دور؛چشمان منتظرآنان به جمال گمشده شان...

ادامه مطلب ...
دیدار با آقای عباس بیداری برادر محمود بیداری اسیر فرقه رجوی در کمپ آلبانی

دیدار با آقای عباس بیداری برادر محمود بیداری اسیر فرقه رجوی در کمپ آلبانی

روز شنبه مورخه یک مهرماه آقای عباس بیداری دردفترانجمن نجات شعبه خوزستان حاضر و در خصوص پیگیری وضعیت برادرش با اعضای انجمن نجات دیدارکرد. به گزارش روزنه رهایی : آقای بیداری برادر محمود بیداری است که بیش از ۳۰ سال...

ادامه مطلب ...
دیدار با آقای بابایی و اندوه سی و هفت سال انتظار وی

دیدار با آقای بابایی و اندوه سی و هفت سال انتظار وی

ستوان دوم تیمور بابایی فرزند عباس از جمله اسیران هشت سال جنگ تحمیلی بوده که در همان روزها و ماههای ابتدایی تجاوزعراق به وطن ، در دفاع از مرز و بوم میهن اسیر رژیم بعث عراق می شود و بعد از اسارت در اردوگاههای بعثی به...

ادامه مطلب ...