آرشیو "خانواده"

خانواده فدایی گوهری : با مشت آهنین تو دهن رجویها کوبیدم

خانواده فدایی گوهری : با مشت آهنین تو دهن رجویها کوبیدم

به گزارش روزنه رهایی به نقل از انجمن نجات، آقای حسین فدایی گوهری به اتفاق همسر محترم خود خانم بتول مهرانی به دفتر انجمن نجات گیلان مراجعه کردند وضمن دیدار مجدد با عضو بازگشتی به خاک وطن آقای اسماعیل فلاح رنجکش ازشگرد...

ادامه مطلب ...