آرشیو "نامه نگاری"

استمداد خانواده براتعلی ریگی از کمیساریای پناهندگی

استمداد خانواده براتعلی ریگی از کمیساریای پناهندگی

براتعلی ریگی که یکی از اسرای پیوستی بوده و نزدیک به سه دهه گرفتار فرقه شوم رجوی بوده نیز یکی از همین نمونه هاست که سران فرقه رجوی از او بعنوان سپری برای مقابله با خانواده مورد سوءاستفاده قرار میدهند و او را در مقابل...

ادامه مطلب ...
نامه خانم حبیبی به دخترش پروانه ربیعی در آلبانی

نامه خانم حبیبی به دخترش پروانه ربیعی در آلبانی

از زمانی که به آلبانی رفتی منتظر یک تماس تلفنی از طرف شما هستم زمانی که به آلبانی رفتی خوشحال شدم و می گفتم عراق امکان تماس نبود ولی آلبانی امکان تماس است و حتما پروانه با من تماس می گیرد راهی که برای خودت انتخاب کردی...

ادامه مطلب ...
نامه خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی به رئیس جمهور آلبانی

نامه خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی به رئیس جمهور آلبانی

رهبران این سازمان همچنین در درون مقرهای خود اقدام به بکارگیری متعدد مغزشویی وکنترل روح و روان اعضا نموده واعضای معترض را درکیوسک های انفرادی برای ماهها به اسارت می گیرند تا قدرت تصمیم گیری را از آنها سلب نمایند...

ادامه مطلب ...
نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین به مجامع بین المللی

نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین به مجامع بین المللی

با توجه به آشکار شدن ماهیت فرقه ای تشکیلات مسعود رجوی و اسارت ذهنی و فیریکی اعضای آن که سال هاست شاهدان عینی و اعضای جدا شده در مورد آن گفته و نوشته اند، تقاضا داریم که نسبت به ایفای حق مسلم و انسانی ما خانواده ها که...

ادامه مطلب ...
نامه ای به نام “آرزوهای ماندگار یک مادر” به برادرم حمید رضا نوری اسیر فرقه رجوی در آلبانی

نامه ای به نام “آرزوهای ماندگار یک مادر” به برادرم حمید رضا نوری اسیر فرقه رجوی در آلبانی

دختر مهربانت هم اکنون یک پسر گل دارد که همیشه از مادرش سراغ بابا بزرگ خود را می گیرد و با زبان شیرین خود می گوید دوست دارد بابا بزرگ خود را ببیند . اگر خانواده و من گام در جهت دیدار تو برداشتیم صرفا با خواست قلبی و جهت...

ادامه مطلب ...
مادر رضا حسن زاده در بستر بیماری و چشم انتظار یک تماس

مادر رضا حسن زاده در بستر بیماری و چشم انتظار یک تماس

مادر صفیه رنجبر۸۰ ساله در بستربیماری در انتظار فقط یک تماس تلفنی از جانب فرزند اسیرش رضا حسن زاده از اسارتگاه رجوی در آلبانی است . به گزارش روزنه رهایی : رضا حسن زاده درعملیات خرابکارانه مرزی مشترک صدام و رجوی...

ادامه مطلب ...
نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی

نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی

مطلع شده ایم که فرقه رجوی قصد دارد تجربه عراق را تکرار نموده و تمامی نفرات را در مکانی دورافتاده و در شرایطی کاملا ایزوله جمع نماید. این بدان معناست که ارتباط آنان با دنیای بیرون بیش از پیش دشوارتر شده و امکان ارتباط...

ادامه مطلب ...