استمداد خانواده بهشتی از مجامع بین المللی

استمداد خانواده بهشتی از مجامع بین المللی

با سلام من محمد بهشتی برادر مصطفی بهشتی و مرتضی بهشتی از اسیران فرقه رجوی در لیبرتی هستم و از شما تقاضای کمک برای ملاقات با برادرم مصطفی را دارم. مرتضی بهشتی در اشرف کشته شد نمیخواهم مصطفی هم در این فرقه به سرنوشت مرتضی...

ادامه مطلب ...