روز شنبه سوم سپتامبر ۲۰۱۶ برایر با ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۵  اکسیون افشاگرانه ای از طرف انجمنهای حقوق بشری زنان ایران، ایران فانوس و آوا در مقابل کلیسای دم شهرکلن (بزرگترین کلیسای آلمان) برگزارشد.

به گزارش روزنه رهایی به نقل از کانون آوا، هدف از برگزاری این اکسیون در مرکز شهر کلن آلمان رساندن صدای خانواده های اسرای محبوس در زندان مجاهدین در کمپ لیبرتی عراق به گوش افکارعمومی جهان بود. صدایی که جز رهایی عزیزانشان از بند تارهای عنکبوتی فرقه مخوف رجوی خواست دیگری ندارد.

 درهمین رابطه اعلامیه ای به زبان آلمانی پخش شد که بسیارمورد توجه مردم عابر قرار گرفت.

بعضی از شعارهای اعلام شده در این آکسیون:

– هشدار نسبت به حضور یک فرقه تروریستی در آلمان “مجاهدین خلق”

– فعالیتهای تروریستی مجاهدین

– رجوی وصدام برادران خونی