درست است که فرقه در میان ما آدمهای خود فروخته ای هم دارد که خبر چینی و گزارش لاپرت می کنند ، ما اسم اینها را تماما میدانیم . ولی بخاطر اینکه ما کسانی نیستیم که کسی را از نان شب خود بدور کنیم از این میگذریم در مجموع با شنیدن اینکه ما قرار است تجمع  بگذاریم وشکایت کنیم علیه این فرقه شنیدم که فرقه به نفراتی پول قبلی را داده وگفته که شما هوادارهای ما هستید و برای ما عزیزهستید .

به گزارش روزنه رهایی : بعد از حکمی که مریم قجرعضدانلو صادر کرد که پول نفرات را کم کنند . حتی به تعدادی از نفرات هم این مقدار کم کمک هزینه را ندادند . که این قانون وضد انسانی است که در دنیای مدرن امروز و حقوق بشری این کار را با یک پناهنده نمیکنند. انهم با افرادی که سالیان سال عمر و زندگی شان را دراین سازمان یا فرقه سپری کردند و سرمایه زندگی خود را از دست دادند . ولی قجر با دادن پول به کشور فقیر آلبانی وخریدن بعضی از مقامات البانی که دست اندر کار مربوط به این سیستم هستند . دست همه ما ها رابسته اند ، هر جا که مراجعه میکنیم ما را بازی میدهند . نمونه هم این است : وقتی که کمک هزینه پناهدگی ما را نمی دهند به کمیساریا شکایت میکنیم میگویند باید به وزارت کشور برویم .وقتی به مسئولین وزارت کشور مراجعه می کنیم در وزارت کشور ما را بازی میدهند ومیگویند ما کاری نمیتوانیم بکنیم . در صورتی که این پیمان یا قرار دادی است که امضا شده بین فرقه رجوی و دولت آلبانی است . که به همه موظف است که کمک هزینه پناهندگی را بدهد . ولی با خریدن همین مقامات مربوطه توسط فرقه تمامی درب ها را به روی ما بسته اند . و این است که کسی به فریاد ما نمی رسد . و فقط ما را بین خودشان پاس کاری می کنند .

با توجه به شرایطی که مریم قجر برای ما رقم زده است ، ما اینجا مجبور هستیم ان تعدادی که الان کمک هزینه دریافت نمی کنیم طوماری رابر علیه این زدو بند امضا کنیم و تلاش خواهیم کرد که این اعتراض خود را رسانه ای کنیم . شاید در مجامع حقوق بشری فریادرسی یا ارگانی که دم از حقوق بشر می زنند به مشگلات اولیه ما رسیدگی کنند. مریم قجر هم از این موضوع بیم دارند که این باعث نشوداین مسله انتنی بشود وآبرویش برود. در حال حاضر هم فرقه رجوی به نفراتی پول داده که به نوعی در این حرکت ما یعنی جمع اوری امضا برای طومار جدید سنگ اندازی کنند و طورما را امضا نکنند .تشکیلات فرقه رجوی تمام تلاش خود را می کند که این حرکت اعتراضی ما به شکست کشیده شود و مابین نفرات دو دستگی بیندازد .

درست است که فرقه در میان ما آدمهای خود فروخته ای هم دارد که خبر چینی و گزارش لاپرت می کنند ، ما اسم اینها را تماما میدانیم . ولی بخاطر اینکه ما کسانی نیستیم که کسی را از نان شب خود بدور کنیم از این میگذریم در مجموع با شنیدن اینکه ما قرار است تجمع  بگذاریم وشکایت کنیم علیه این فرقه شنیدم که فرقه به نفراتی پول قبلی را داده وگفته که شما هوادارهای ما هستید و برای ما عزیزهستید . یک مشکلاتی سازمان داشت که الان حل است وقرار است که پول همه را سازمان بدهد واین استیصال مریم قجر است که آمد مانوری بدهد ولی این مانور با پاتک همین نفرات جواب داده شد حال باز معلوم نیست که بعد از این باز این پتیاره چه نقشه هایی در سر دارد چون فرقه از تک تک ما میترسد ومیداند که ما منبع چه خبرهایی هستیم که روز روزش جبران میکنیم

در هیمنجا از تمامی هموطنان و مدافعین حقوق بشری و مجامع حقوق بشر درخواست کمک داریم . ما نفراتی که از این فرقه جدا شده ایم از انجائی که به هیچ وجه حاضر نشدیم ثنا گو سران فرقه باشیم کمک هزینه ما را قطع کرده اند هر کسی می تواند در این راه ما را یاری کند

کیومرث بارفروش (مستعار) – فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، یازدهم ژانویه ۲۰۱۸