دلم برایت پر میزند وامیدواریم که درآلبانی بمانی ولی اگر جای دیگر ببرند ما دیگر نمی توانیم جواب ضجّه های مادرت را بدهیم .

بنام خدا
به گزارش
روزنه رهایی : برادر عزیزم این چندمین نامه ایست که برایت می نویسم ولی همچنان جوابی دریافت نمی کنم .نمی دانم شاید می بینی یا می شنوی که پدرومادرت و برادروخواهرانت چگونه ضجّه می زنند تا تو برگردی ولی تو که دلت سنگ نبود چرا بی جوابمان می گذاری وقتی رفتی ۶ سالم بود والان ۲۶ سالم اما همچنان با خاطراتت زندگی می کنم فرزندان من تو را فقط با عکس می شناسند سرخوش جان برگرد وهمه ی ما راکه چشم انتظار تو هستیم خوشحال کن .
دلم برایت پر میزند وامیدواریم که درآلبانی بمانی ولی اگر جای دیگر ببرند ما دیگر نمی توانیم جواب ضجّه های مادرت را بدهیم .
خواهرت زیبا ساعدی