ایا دوری این همه سال از خانه و خانواده مارا از یادت نبرده که؟ تمام این شب و روزیکه داره میگذره هیچ بما فکر می کنی؟

بسمه تعالی
سلام محمد رضا جان حالت چطوره؟ امیدوارم در پناه حق خوب و سالم باشی.

به گزارش روزنه رهایی : ماهم شکر خدا همگی خوبیم. فقط رنج دوری و نبودنت عذابمان میده. ما که همیشه به یادت هستیم تو چطور؟

ایا دوری این همه سال از خانه و خانواده مارا از یادت نبرده که؟ تمام این شب و روزیکه داره میگذره هیچ بما فکر می کنی؟ ما که جمیع اعضا یه خانواده در همه حال همه وقت به تو فکر میکنیم که خدایا داره چیکار میکنه ؟

چه جوری ؟سالمه سر حاله؟ خلاصه داداشی جات خیلی خالیه . با تمام وجود دوستت داریم ارزو میکنیم هرچه زود تر این فراق و دوری تموم بشه و تو رو در اغوش بگیریم و از خوشحالی گریه شادی کنیم!

این نامه از طرف پدر و مادر و برادرانت و خواهرانت نوشته شده است. آرزو میکنم که انشالله به دستت برسد .
دوستدار همیشگیت … خانواده صدیق…