مادر فرشته خیلی دلش برای دخترش تنگ شده و چه شبهایی که برای او لالایی نمیگوید و تا صبح بیداری نمیکشد و الان که وی شدیدا مریض احوال بوده و نیاز به مراقبت دارد متاسفانه دخترمان پیشش نیست تا بتواند از او و من در این آخر عمری دلجویی نموده و مراقبت کند .

به گزارش روزنه رهایی : خانواده یکی از معدود کانونهایی میباشد که تمام مردم جهان به داشتن آن افتخار میکنند و آن را باعث سربلندی و پیشرفت شخص میدانند و از این رو تمام مذاهب و ادیان به داشتن خانواده و تشکیل آن به پیروان خود سفارش میکنند که این دقیقا در سازمان ضد انسانی مجاهدین رویه معکوس را دنبال میکند و کلمه خانواده در نزد سران فرقه رجوی برابر با نابودی میباشد و به همین خاطر با فشارهای روانی بسیار بالا به ظاهر توانسته اند عناصر خود را از خانواده هایشان دور سازند که مغایر با تمام قوانین بین المللی میباشد .
حاج مهدی محمدی زاده یکی از خانواده هایی میباشد که دخترش فرشته متاسفانه گرفتار توهمات سران فرقه رجوی قرار گرفته و این اسارت بیش از چند سال بطول انجامید طوریکه پدر در راستای دیدار دخترش به بسیاری از نهادهای بین المللی مراجعه و یا نامه نگاری نمود و از آنها درخواست عاجزانه نمود تا حداقل یکساعت بتواند با فرشته ملاقاتی داشته باشد که متاسفانه این خواسته بجا و انسانی وی هیچ گاه توسط سران فرقه رجوی جامه عمل نپوشید و دلیل آن نیز ترس این انسان نماها از دیدار اعضاء خودشان با والدینشان بود که شاید یخ ذهن او آب شده و بسوی آزادی که حق اوست برود و بخواهد از این گروه تروریستی جدا شود .
حاج مهدی میگوید که مادر فرشته خیلی دلش برای دخترش تنگ شده و چه شبهایی که برای او لالایی نمیگوید و تا صبح بیداری نمیکشد و الان که وی شدیدا مریض احوال بوده و نیاز به مراقبت دارد متاسفانه دخترمان پیشش نیست تا بتواند از او و من در این آخر عمری دلجویی نموده و مراقبت کند .

وی میگوید که برخی اوقات مادر فرشته آنقدر برای او دلش تنگ میشود و گریه میکند که من و پسرهام هم با او اشک میریزیم ولی چاره ای نداریم و باید این خیانت سران فرقه رجوی رو تحمل کنیم ، دردی که سران این سازمان تروریستی به دوش ما انداختند و باعث جدایی دخترمان شدند غیر قابل تحمل است و میترسم مادر فرشته در دوری از او دق کند و نتواند تحمل کند .
آقای محمدی زاده در حالی این جملات را به زبان میاورد که سرش را به علامت تاسف تکان میدهد و میگوید سران فرقه رجوی با اسارت دخترم و امثال او بدنبال چه هدفی هستند ؟ آیا هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که بتواند جلوی این عمل غیر انسانی سران فرقه رجوی را بگیرد ؟
او میگوید که در بدترین زندانهای دنیا نیز موقعیتی وجود دارد که فرد بتواند با خانواده اش ملاقاتی داشته باشد و این چه زندانی است که فرقه رجوی تشکیل داده و هیچکس نمیتواند با دنیای بیرون و خانواده اش ارتباطی داشته باشد ؟ مگر سران فرقه رجوی ادعا نمیکنند با دنیای بیرون ارتباط دارند و آزاد هستند ، پس چرا اجازه نمیدهند خانواده ها فرزندانشان را ملاقات نمایند و با آنها آزادانه دیدار داشته باشند ؟
آقای محمدی زاده در پایان این ملاقات که برای عید دیدنی از وی انجام شده بود ، تشکر نموده و گفت دوست دارم تنها خواسته ام را که دیدن دخترم قبل از مرگم میباشد را به تمام دنیا برسانید تا شاید کسی پیدا شود که دلش به حال یک پدر و مادر چشم انتظار بسوزد و این خواسته انسانی ما را اجابت کند .
بسادگی میبینیم که سران فرقه رجوی چگونه با کانون واقعی یک خانواده چه خیانت فجیعی انجام داده و چگونه فرزندان خانواده ها را از آنها دور نموده و ذهن آنها را مورد اغفال خود قرار داده است .
بعد از خواندن درد یک خانواده قضاوت را به شما انسان آزاده واگذار میکنیم .