از شما تمنا می کنم جلوی چنین فاجعه انسانی را بگیرید و زمینه آزادی را برای فرزندانمان فراهم سازید امیدمان اول به خدای بزرگ و بعد به شما نمایندگان مجامع بین المللی است که به فکر فرزندانمان باشید چون شما هم مثل ما دارای احساس و عاطفه هستید و میدانید درد دوری و هجران عزیزان چه سخت و دشوار می باشد.

رئیس محترم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
سلام علیکم
به گزارش
روزنه رهایی : اینجانب محمدولی قلیزاده پدر علی قلیزاده اسیر فرقه رجوی هستم. از شما مقام عالی سازمان ملل استدعا میکنم به داد فرزندان ما که سالهاست تحت کنترل شدید روحی و روانی گروه تروریستی رجوی هستند برسید. اینجانب از ظلم و جنایات رجوی ها هرچه بگویم کم گفته ام.
این گروه ضاله کوچکترین حق یک زندانی که یک تماس تلفنی با خانواده و یا دیدار است سالهاست از من و فرزند اسیرم دریغ داشته اند . چه زمانی که پشت در اشرف و لیبرتی روزها و شبها ماندیم و حال که در آلبانی محبوس هستند وحتی مستمری که سازمان ملل برای فرزندانمان درنظر گرفته بودند متاسفانه مستقیم به حسابشان واریز نمیکنند تا عزیزانمان بدون داشتن مشکل مالی و وابستگی به آنها آزادانه و بدون فشار روحی و روانی تصمیم نهایی خود که بازگشت به کشورشان ایران و نزد خانواده هایشان است را بگیرند.


عالیجناب
به استحضار میرسانم درشرایطی که عزیزانمان باوجود تمام تنگناها درموقعیت سخت و صعب و فشار روحی روانی بسر می برند؛ به تازگی اطلاعاتی از منابع موثق در تیرانا شنیدم که حاکی ازاین است که نقل وانتقال وجابجایی جدید به اسارتگاه مخوف تحت عنوان اشرف ۳ که تداعی کننده اشرف مضمحل شده عراق برایمان است ؛ درراه است و درواقع فاجعه انسانی را عزیزانمان درچشم انداز دارند و اینکه این فرقه ضاله رجوی با گرفتن تعهد کتبی قصد دارد فرزندان اسیرمان را به مکانی دور از تیرانا که موسوم به اشرف ۳ می باشد انتقال دهند که تمام ارتباطشان با محیط بیرون را قطع کنند و درواقع دیگر فرزندانمان درآنجا دفن خواهند شد و دیگر خبر از آزادی نیست چه رسد به رهایی آنان و بازگشتشان به ایران و وطن .
نماینده محترم
آخر کجایند آنانیکه از حقوق بشر دم میزنند؟
مدافعان حقوق بشر چرا چشمانشان را اینچنین بر روی ظلم و جنایت رجوی ها سالهاست بسته اند ؟
از شما تمنا می کنم جلوی چنین فاجعه انسانی را بگیرید و زمینه آزادی را برای فرزندانمان فراهم سازید امیدمان اول به خدای بزرگ و بعد به شما نمایندگان مجامع بین المللی است که به فکر فرزندانمان باشید چون شما هم مثل ما دارای احساس و عاطفه هستید و میدانید درد دوری و هجران عزیزان چه سخت و دشوار می باشد.
خواهشمندم به این شکایت پدر پیر رسیدگی کنید تا فرزندانمان با کمک و همکاری شما به حقشان که آزادی است برسند.
محمد ولی قلیزاده پدر رنجور و چشم براه علی قلیزاده اسیر فرقه رجوی