شبکه اینترنتی مردم تی وی تنها شبکه است که هر هفته در روز های جمعه راس ساعت ۲۰:۳۰ به اتفاقات درونی فرقه رجوی و تحرکات فعالین حقوق بشر برای نجات جان اسیران فرقه رجوی با اعضای جداشده فرقه رجوی مصاحبه زنده تصویری انجام می دهد. 

به گزارش روزنه رهایی : مهمانان این هفته شبکه مردم تی وی خانم ها سلطانی، معینی و محمدنژاد بودند. در این برنامه که توسط کانون آوا مدیریت می شود در خصوص موضوعات زیر بحث و گفتگو شد . 

سرکارخانم بتول سلطانی از انجمن زنان ایران – آلمان  (لینک)

  دررابطه با :

 1-برنامه همیاری در تلویزیون مجاهدین و درخواست کمک مالی
 2- فرزندان اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنان قربانی دست رجوی
 
  دررابطه با :
۱- وضعیت اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی
۲- افشاگری اخیر رئیس FBI درمورد چگونگی خروج سازمان از لیست تروریستی آمریکا
 
  دررابطه با :
۱- علت ستایش سازمان مجاهدین از کوروش
۲– چالش مسئول اول و انتصابات در سازمان مجاهدین
۳– چرا سازمان مجاهدین مراسم سیمرغ را بیرونی نکرد؟
 صحبت کردند.
توجه همه علاقمندان را به دیدن و شنیدن این مصاحبه ها جلب می نماییم.