مجاهدین که از ابتدای اقدامات تروریستی در سوریه به عنوان حامی رسانه ای گروه های تروریستی حاضر در سوریه فعالیت می کرد و تا هفته قبل نیروهای جبهه مقاومت را به شکست در حلب و کشته شدن تهدید می کرد.

به گزارش روزنه رهایی :  پس از آزادی این شهر از لوث تروریست ها تجمعی را با حضور اعضای خویش و برخی از تجزیه طلبان در شهر پاریس فرانسه برگزار کرد.

اویس