اعضای جدا شده از سازمان با برپایی میز کتاب و توزیع بروشورها و حمل پلاکاردهای مصور درحالیکه باران شدیدی می بارید، ضمن افشای هدف واقعی از برگزاری شوی سازمان در پاریس و اعتراض به اجازۀ اقامت و فعالیت برای یک گروه فرقه ای و تروریستی در یک کشور آزاد و دموکراتیک

به گزارش روزنه رهایی : روز شنبه اول ژوئیه ۲۰۱۷ همزمان با انجام مراسم خیمه شب بازی مجاهدین که هرساله بمناسبت بزرگداشت مبارزه مسلحانه درحومه پاریس برگزارمی شود، تعدادی از ایرانیان آزاده و جداشدگان از فرقه رجوی در میدان حقوق بشرپاریس گرد هم آمدند تا با برگزاری میز کتاب و یک آکسیون افشاگرانه و اعتراضی اقدامات سرکوبگرانه این فرقه را برملا ونسبت به تحرکات آنان به جامعه فرانسه هشدار دهند.

اعضای جدا شده از سازمان با برپایی میز کتاب و توزیع بروشورها و حمل پلاکاردهای مصور درحالیکه باران شدیدی می بارید، ضمن افشای هدف واقعی از برگزاری شوی سازمان در پاریس و اعتراض به اجازۀ اقامت و فعالیت برای یک گروه فرقه ای و تروریستی در یک کشور آزاد و دموکراتیک؛ هدف آکسیون و ماهیت واقعی رهبران سازمان را برای شهروندان فرانسوی و خارجی که به اعضای جدا شده مراجعه می کردند توضیح دادند. این آکسیون بسیار مورد توجه و استقبال و حمایت مردم حاضر در میدان مذکور از جمله ایرانیان مقیم یا مسافر قرارگرفت.

شعارهای تظاهرات:

  • رجوی داعش – داعش رجوی
  • داعش جنایت می کند – رجوی حمایت می کند
  • رجوی تروریست – تروریست رجوی

بعدازظهر همین روز جلسه بحت و گفتگو در باره نقض حقوق بشر و عملکردهای ضدبشری فرقه مجاهدین علیه اعضای منتقد و جداشدگان در سالن هتلی در مرکزشهر پاریس برگزارشد. گزارش این جلسه همراه با عکسها و ویدیوی سخنان شرکت کننده متعاقبا باطلاع خواهدرسید.

به تصاویری از تظاهرات جداشدگان در میدان حقوق بشر پاریس و یک کلیپ کوتاه از این مراسم توجه کنید:

کلیپ تظاهرات جداشدگان در میدان حقوق بشر پاریس