گروهک تروریستی رجوی از انتقال بیش از ۲۸۰ تن از ساکنان باقیمانده کمپ لیبرتی عراق به مکانی در آلبانی خبر داد.
به گزارش روزنه رهایی : اعضای این گروهک تروریستی از سال ۲۰۱۲ تاکنون پس از انتقال از کمپ اشرف به بغداد، در اردوگاه لیبرتی مستقر بودند که یک پایگاه نظامی آمریکایی به شمار می‌آمد. فرقه رجوی پیش از خروج از لیبرتی اقدام به برگزاری مراسم جشن در این کمپ کردند. بعد از خروج عناصر گروهک تروریستی رجوی، کمپ لیبرتی نیز رسماً بسته شد.
۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰