به گزارش روزنه رهایی به نقل از اهل بیت(ع)، هزاران نمازگزار نماز عید سعید قربان را در شهر «تیرانا» پایتخت کشور آلبانی اقامه کردند.

۲۹۶۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵