برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

آقایان رزاقی و نظری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم – برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

به گزارش روزنه رهایی : روزجمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

لینک مصاحبه

آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه  دررابطه باموضوعات زیربمدت یکساعت:

۱ـ  نتیجه مداخلات فرقه رجوی براعتراضات و تظاهرات به حق مردم در داخل ایران
۲ ـ واکنش مردم به دخالتهای فرقه رجوی در داخل و خارج کشور

و آقای منصور نظری عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه  دررابطه با:

۱- سوء استفاده فرقه رجوی از اتفاقات داخل ایران
۲- ارتباط فرقه رجوی با بیگانگان
۳- قربانیان فرقه رجوی در البانی

بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

برنامه آقای رزاقی از دقیقه ۰ تا دقیقه  ۱:۰۳:۲۰ قابل روئیت می باشد. برنامه آقای نظری از دقیقه  ۱:۰۳:۲۱ تا آخرویدیو قابل روئیت می باشد.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردیدند.

ایران اینترلینک